Print this page

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

CADDY QUIET SERIES 

STANDARD EQUIPMENT

• Soundproof canopy
• Exhaust gas silencer
• Air filter
• Integrated Fuel tank
• Key start switch
• Manual control panel
• Distribution panel with output sockets with circuit breaker, 0,03 A ELCB optional
• 12V Battery

DIESEL Air Cooled

CADDY QUIET SERIES

3000-3600 MODEL50 Hz kVA max60 Hz kVA max60 Hz kVA contStartingBrandEngineCylindercm3Hp (max) 3600Cons. 75%(h/l)Standard paneltankLW H KgLWA

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

Standard panel

Automatic panel

50 Hz

60 Hz

Engine Technical Data

Tank l

L

W

H

Kg

LWA (•)

SINGLE-PHASE

GQ5200YME4.444.84.4EYanmarL70AE12966.70.9QM19QS32 ATS2085616317594
GQ5610LEM4.64.25.14.7EKohler15LD35013497.51.2QM19QS32 ATS2085616317594
GQ7200YME6.35.57.26.5EYanmarL100AE-D1406101.4QM107QS32 ATS20107569218593
GQ6620LME76.47.56.8EKohler15LD4401442111.6QM107QS32 ATS20107569220094
GQ9600LME9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM107QS32 ATS20107569220093
GQ11600LME11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM107QS32 ATS20107569222093
GQ13600LME13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM107QS32 ATS20107569227596

THREE-PHASE

GQ5300YTE4.444.84.4EYanmarL70AE12966.70.9QM21QS32 ATS2085616317594
GQ5810LET4.64.25.14.7EKohler15LD35013497.51.2QM21QS32 ATS2085616317594
GQ7300YTE6.35.57.26.5EYanmarL100AE-D1406101.4QM307QS32 ATS20107569219093
GQ6820LTE7.36.67.56.8EKohler15LD4401406101.4QM307QS32 ATS20107569220093
GQ9800LTE9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM307QS32 ATS20107569220593
GQ11800LTE11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM307QS32 ATS20107569222093
GQ13800LTE13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM307QS32 ATS20107569227596
GQ21800LTE2118.5- -- -EKohler9LD625/22124828.54.9QM22QS32 ATS481458010640096

Legend: (•) = Tested value; noise level compliant with European regulation 2000/14/CE

> CONTROL PANEL