Print this page

3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

CADDY SERIES 

STANDARD EQUIPMENT

• Protection frame
• Low oil level protection
• Exhaust gas silencer
• Air filter
• Fuel tank
• Output sockets with thermal protection or circuit breaker
• 12V Battery on electric started models

DIESEL Air Cooled

CADDY SERIES

3000-3600 MODEL50 Hz kVA max60 Hz kVA max60 Hz kVA contStartingBrandEngineCylindercm3Hp (max) 3600Cons. 75%(h/l)Standard paneltankLW H Kg

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

Standard panel

Automatic panel

50 Hz

60 Hz

Engine Technical Data

Tank l

L

W

H

Kg

SINGLE-PHASE

G5200YM4,444,84,4MYanmarL7012966,70,9QM115- -3,578525672
G5200YME4.444.84.4EYanmarL7012966.70.9QM103QS32 ATS3.578525672
G5610LAM4.64.25.14.6MKohler15LD35013497.51.2QM1154.378525675
G5610LEM4.64.25.14.6EKohler15LD35013497.51.2QM103QS32 ATS4.378525682
G7200YM6.35.57.26.5MYanmarL1001406101.4QM116- -5.578525696
G7200YME6.35.57.26.5EYanmarL1001406101.4QM103QS32 ATS5.5785256103
G6620LAM76.47.56.8MKohler15LD4401442111.6QM116- -578525694
G6620LME76.47.56.8EKohler15LD4401442111.6QM103QS32 ATS5785256101
G9600LME9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM103QS32 ATS4925266130
G11600LME11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM103QS32 ATS4925266140
G13600LME13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM103QS32 ATS7925266190

THREE-PHASE

G5300YT4.444.84.4MYanmarL 70AE12966.70.9QM301- -3.578525672
G5300YTE4.444.84.4EYanmarL70AE12966.70.9QM302QS32 ATS3.578525679
G5810LAT4.64.25.14.6MKohler15LD35013497.51.2QM301- -4.378525675
G5810LET4.64.25.14.6EKohler15LD35013497.51.2QM302QS32 ATS4.378525682
G7300YT6.35.57.26.5MYanmarL100AE-D1406101.4QM301- -5.5785256101
G7300YTE6.35.57.26.5EYanmarL100AE-D1406101.4QM302QS32 ATS5.5785256101
G6820LAT7.36.67.56.8MKohler15LD4401442111.6QM301- -578525699
G6820LTE7.36.67.56.8EKohler15LD4401442111.6QM302QS32 ATS5785256106
G9800LTE9811.510EKohler25LD330265415.22.2QM302QS32 ATS4925266135
G11800LTE11101311.5EKohler25LD425285117.72.3QM302QS32 ATS4925266140
G13800LTE13.3121615EKohler12LD4772954193.3QM302QS32 ATS7925266190
G21800LTE2118.5- -- -EKohler9LD625/22124828.5*4.9QM320QS32 ATS521157085270

Legend: * = Max rating value tested at 3000 rpm (limited to the LD 22000TE model)    Noise level not compliant with European regulation 2000/14/CE

> CONTROL PANEL